Vědomý koučink

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správce údajů:

REDO Leadership Partners s.r.o.
Šeříková 417, 252 43 Průhonice
Kontaktní osoba: Vladimír Kludaj, vladimir.kludaj@gmail.com, tel. +420 777 322 227

Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře na webových stránkách zpracováváme jako Správce, tzn. určujeme za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefon.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů v rozsahu nutném pro řádné poskytování služeb Správcem údajů pro účely zpracování, jímž je koučink, mentorink, terapeutická metoda Cesta, konzultace, dále zasílání informačních a
marketingových e-mailů a ochrana práv Správce údajů v případě sporů vzniklých ze smluvního vztahu mezi Vámi jako klientem a Správcem údajů jako poskytovatelem služeb.

Správce údajů může veškeré osobní údaje zpřístupnit svým spolupracujícím osobám (kouč, fyzioterapeut, psychoterapeut, výživový poradce, případně jiný konzultant nebo poradce), je-li to v zájmu klienta.

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu tří let po jeho ukončení.

Vaše práva:
– Požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vašich osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
– Odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
– Podat stížnost u dozorovaného úřadu.

Souhlasem berete na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu dle tohoto souhlasu je smluvním požadavkem a že máte povinnost osobní údaje poskytnout, aby Vám Správce údajů jako poskytovatel služeb mohl řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je Správce údajů jako poskytovatel služeb oprávněn bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

Správce prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účinnost: 

Tyto zásady jsou účinné od 1. 12. 2020.

Veškeré nakládání s osobními údaji na se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek je Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Přesunout se na začátek

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít